Persoane interesate

20.08.2012

Explicaţii la unele nelămuriri cu privire la reconstrucția Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici?

Începând cu anul 2011 şi până-n prezent, pe fondalul colectării surselor financiare pentru reconstruţia bisericii din Ghidighici, au apărut întrebări, la care dorim să oferim răspuns. Credem că cele arătate mai jos vor arăta corectitudinea şi responsabilitatea noastră făţă de procesul de colectare a surselor băneşti.

1. Biserica nu poate primi banii de la Stat, inclusiv din fondurile administrației publice locale, întrucât Biserica este separată de Stat!
Biserica Ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Ghidighici, este parte componentă a Bisericii Ortodoxe din Moldova și desfășoară activitatea sa în conformitate cu legislația în vigoare.
Ținem să precizăm: Atunci când se construiește sau se repară lăcașuri de cult, Biserica uneori primește fonduri din bani publici pentru că:
- ea a fost deposedată de imobil în timpul totalitarizmului,
- membrii Bisericii sunt cei mai numeroși contribuabili la impozitele către stat (apr. 90 %),
- este deținătoarea celor mai multe monumente istorice și de artă care fac parte din patrimoniul național și nu este susținută din fonduri externe.
Biserica Ortodoxă din Ghidighici, în calitate de persoană juridică, îndeplinește toate cerințele față de stat, organe fiscale, etc. Ea nu este scutită de achitatea tarifelor comunale, de altfel contribuind esențial la crearea bugetului național.
Mai mult, Legea privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, art. 39, vers. 6 prevede că: Cultele religioase, părţile lor componente, instituţiile şi întreprinderile create de ele au dreptul exclusiv de proprietate asupra bunurilor procurate sau create de ele din contul mijloacelor proprii, al donaţiilor cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti, primite de la stat sau dobîndite pe alte căi ce nu contravin legislaţiei. 

2. Preotul-paroh a cumpărat autoturism și a construit casă din banii colectați! Colectarea trebuie să fie cât mai transparentă. Lista donatorilor să fie cunoscută publicului.
Din anul 2011, când s-au început colectările bănești pentru reconstrucția Bisericii, toate sume colectate de la locuitorii satului, precum și din cutia pentru jertfă binevolă instalată în biserică, au fost înregistrate într-un registu sigilat și numerotat după reguli. Și la finanul colectărilor, suma adunată a fost anunțată de pe amvonul bisericii.
Ceea ce privește lista, aici ne conducem după două principii, care nu ne permit să facem cunoscut publicitului numele donatorilor. Primul este cel moral-spiritual, stipulat în Sfânta Scriptură: „Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie” (Matei 6, 3-4). Și cel de-al doilea este cel practic: când un membru al familiei, în ascuns făcea donări, iar duminica, la biserica, unul din soț afla despre acest secret. Deci afișarea listei cu donatori ar însemna încălcarea flagrantă a poruncii Mântuitorului și ar crea cazuri neplăcute în sânul familiilor creștine. Menționăm că la proscomidie și liturgie ctitorii se pomenesc nominal, nu și după prenumele personal.

3. Banii din bugetul primăriei mai bine să fie destinate pentru reparația școlii sau altor instituții mai importante din sat!
Biserica Ortodoxă din Ghidighici nu poate fi pusă în concurenţă sau opoziţie cu gimnaziul nr. 79 sau centru de sănătate Ghidighici, aşa cum fac cei ostili renovării acestea, deoarece ea este complementară acestora. Şcolile publice din Republica Moldova sunt concurate şi completate de multe şcoli și licee particulare, apărute după 1990, aşa cum spitalele şi alte unităţi medicale de stat sunt concurate şi completate de centre medicale private. În schimb, Biserica din Ghidighici nu poate fi înlocuită de una privată, deoarece biserica este un simbol al unei obște creștine, a unei comunităţi în rugăciune, a unui sat întreg şi al unui popor.
Biserica este singura şcoală care nu se finalizează cu examenul de bacalureat sau cu studiile de doctorat, ci rămâne permanent o şcoală spirituală pentru toată viaţa, care îndrumă oamenii să caute viaţa cerească veşnică, încă din timpul vieţii lor pământeşti. În plus, ea este singurul spital care vindecă pe om de păcate prin iertare şi prin cultivarea virtuţilor spre a dobândi sănătate sufletească şi iubire curată pentru armonia în familie şi societate. Aşadar, Biserica este şcoală spirituală şi spital duhovnicesc, complementară tuturor şcolilor şi spitalelor publice. De aceea, la solicitarea Bisericii, în şcolile publice se predă şi religia, care educă pe copii şi tineri în spiritul valorilor perene şi eterne, completând astfel disciplinele ştiinţifice, iar în spitale sunt prezenţi preoţi de caritate care ajută şi completează practica medicală ştiinţifică, întrucât omul este nu numai trup, ci şi suflet.
Din cele expuse mai sus în formă sumară, credem că am reușit să răspundem parțiat unui val de nemulțumiri, nedumeriri și întrigi, care au creat neargumentat unii oameni.
Noi rămînem în aşteptare, cu nădejdea în cuvintele Mântuitorului Hristos, care spune: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” (Matei 7, 7), la care adăugăm şi cele ale Sfântului Apostol Pavel: „fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună” (II Corinteni 9, 7).


11.06.2012

Donare de sange la Ghidighici, in editia 2-a
14 iunie este Ziua mondială a donatorului de sânge. În acest context, la Ghidighici s-a desfăşurat o acţiune de donare a sângelui. Iniţiativa aparţine preotului bisericii din localitate, Maxim Melinti, cu susţinerea Primăriei şi a Centrului de transfuzie a sângelui.
Astfel, după liturghia de duminică, locuitorii din Ghidighici au venit la Centrul de sănătate pentru a dona sânge. Oamenii au spus că dăruiesc o parte din fiinţa lor pentru a salva o viaţă.

Aceasta este a doua acţiune de acest gen, organizată de preotul Maxim Melinti. La liturghii, părintele îndeamnă enoriaşii să dăruiască sângele, pentru că este o binefacere pentru ajutarea semenilor.

Potrivit medicilor, donarea de sânge este benefică pentru sănătatea omului, fiind stimulat sistemul endocrin şi cel imunitar.

17.04.2012

PELERINAJUL DE FLORII – CĂLĂTORIE SPRE ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI
Duminica, 8 aprilie 2012, de ziua praznicului împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Parohia Ortodoxă Ghidighici a organizat PELERINAJUL DE FLORII la care au particip slujitorii şi credincioşi din localitatea Ghidighici. Evenimentul religios-misionar a fost organizat de către Consiliul Parohial al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului"din satul Ghidighici, mun. Chişinău, şi a început cu slujba praznicală de la orele 9.30. După oficierea sfintei liturghii creştinii au primit salce binecuvântate, pe care le-au ţinut creştinii pe parcursul întregului drum. La procesiune au luat parte in jur de 50 de copii si peste 200 de maturi.

17.02.2012

Despre descântece
Despre descântece

1. Părinte, cum vede biserica descântecele?

Sfinţii Părinţii îi osândesc pe vrăjitori ca "fii ai diavolului", ca unelte ai celui rău, care strâmbă realitatea, o infăţişând-o aşa cum vor ei pentru a câştiga bani, dar mai ales pentru a-i îndepărta de Dumnezeu.
Faptul că descântecul este un păcat şi o urâciune în faţa lui Dumnezeu ne arată cartea Deuteronom: Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător, nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc cu morţii. Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi pentru această urâciune îi izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta (Deuteronom 18, 10-12).
Proorocul Maleahi ne arată că toţi descântătorii vor fi judecaţi de Dumnezeu: Şi Mă voi apropia de voi ca să vă judec şi voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaţilor şi a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaş, pe văduvă şi pe orfan, apasă pe cel străin şi nu se tem de Mine, zice Domnul Savaot (Maleahi 3, 5).


2. Cum sunt văzuţi de religie oamenii ce descântă?

Descântători şi cei ce merg la ei să se descânte, deşi uneori pretind că apelează la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sf. Cruce, la sfinţii, devin şi ei apostaţi de la adevăr. 


3. E păcătos omul ce apelează la descântece, de ce?

Canoanele Bisericii Ortodoxe stipulează situaţia celor ce devin părtaşi descânticelor. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare spune că vrăjitorii ar trebui osândiţi (condamnaţi la pocăinţă) ca ucigaşii de oameni (Canonul 65), iar cei care merg la vrăjitori se osândesc la fel tot ca ucigaşii (Canonul 72), adica fiind opriţi de la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului 6 ani. Canonul 65 al Sfântului Vasile cel mare spune: "Cel ce mărturiseşte că a făcut vrăjitorie sau fermecătorie i se va da timpul de penitenţă ca pentru ucigaş, împărţindu-se aşa cum s-a vădit pe sine în fiecare păcat". Canonul 72 al Sfântului Vasile cel mare arată: "Cel ce se dă pe sine vrăjitorilor sau unora ca aceştia acela încă se va canonisi cu timpul de penitenţă al ucigaşilor". Canonul 83 al Sfântului Vasile cel mare indică: "Cei cărora li se vrăjeşte ori urmează obiceiurile păgâneşti sau în casele lor bagă pe oarecare spre aflarea vrăjilor, şi spre curăţire să cadă sub canonul de şase ani: un an tânguindu-se, un an ascultând, trei ani prosternându-se şi un an stând împreună cu credincioşii, aşa se vor primi".


4. Parerea, fata de folosirea lucrurilor sfinte (aghiasma, cruce, pristornic) şi numelor sfinte (Mântuitorul Hristos, Maica Domnului) în procesul descantecelor.

Folosirea obiectelor de cult (icoanelor, crucilor), precum şi aghezmei în procesul descântecelor este socotită drept profanarea a acestor obiecte sacre, pentru că sunt puse în lucrarea oamenilor necredincioşi.

09.02.2012

Sfintirea Penitenciarului nr. 16 - Pruncul
La data de 7 februarie 2012, preoţii capelani ai Departamentului Mitropolitan Relaţiile cu Forţele Armate şi Ministerul Justiţiei: prot. Corneliu Dobrogeanu, prot. Maxim Melinti, pr. Eugen Ionaşco, pr. Teodor Spătaru şi pr. Nicolae Andrieș au săvârşit un serviciu divin în incinta paraclisului "Sfântul Gheorghe" din cadrul Penitenciarului nr. 16 - Pruncul.

În cadrul slujbei au fost sfinţite edificiile instituţiei: blocul administrativ, blocurile spitalului, Casa Mamei şi a Copilului şi alte edificii auxiliare.

La slujba de sfinţire au participat reprezentanți ai administrației în frunte cu domnul Serghei Bătrâncea, locotenent-colonel de justiţie, şef al Penitenciarului nr. 16 şi deţinuţii care se află în instituţia dată pentru efectuarea unui tratament staţionar.

Cu acest prilej, părintele Corneliu Dobrogeanu a venit cu un cuvânt de felicitare şi învăţătură, manifestându-şi speranța că prin credință, toţi cei aflați în suferinţă vor găsi întărirea trupească şi sufletească, iar relaţiile dintre deținuţi şi administrația penitenciarului vor fi bazate pe respect şi înțelegere reciprocă. Părintele a menționat că Biserica Ortodoxă din Moldova, prin intermediul preoților capelani va oferi și în continuare acea indispensabilă asistenţă duhovnicească, iar colaborarea cu insitituţiile penitenciare în general şi cu Penitenciarul nr.16 în special, va fi una strânsă şi roditoare.

La rândul său, domnul Serghei Bătrâncea a mulțumit slujitorilor pentru grija ce o au pentru deţinuţi şi pentru colaboratorii Penitenciarului şi a asigurat preoţii de întreg sprijinul său şi al subalternilor.
29.01.2012

Sfințirea Detașamentului cu destinație specială “Pantera”


Preoţii capelani Corneliu Doborgeanu, Andrei Branişte, Maxim Melinti, Teodor Spătaru şi Nicolae Andrieş au săvârşit un serviciu divin în cadrul Detaşamentului cu destinație specială "Pantera" al Departamentului Instituţii Penitenciare al Ministerului Justiţiei.

Au fost sfinţite edificiile instituţiei, precum şi o răstignire amenajată în curtea acesteia, eveniment la care au participat reprezentanţi ai Departamentului Instituţii Penitenciare şi ai administraţiei Detaşamentului "Pantera". Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea a două decenii de activitate a detaşamentului.

Atât slujitorii prezenţi, cât şi reprezentanţii instituţiei de forţă au apreciat înalt colaborarea fructuoasă între Mitropolia Moldovei şi Departamentele Ministerului Justiţiei. Protoiereul Corneliu Dobrogeanu a venit cu un mesaj de felicitare şi de binecuvântare din partea Mitropolitului Vladimir, menţionând următoarele: "În aceste vremuri deloc uşoare o responsabilitate aparte cade pe astfel de instituţii, menite să aducă ordine, linişte şi siguranţă în ţară. Aici activează oameni puternici, căliţi fizic, dar trebuie să fie şi tari duhovniceşte. Fie ca prin aceste rugăciuni şi convorbiri de suflet să contribuim la consolidarea acestui efectiv. Domnul să vă lumineze şi să vă călăuzească în toate activităţile".

Organizarea acestui eveniment de suflet a avut loc la iniţiativa şi cu aportul dlui Mihail Ciubaciuc, colonel de justiţie, şef al Detaşamentului cu destinaţie specială "Pantera".

Botezul Domnului la Ghidighici
Nasterea Domnului la Ghidighici
05.01.2012

Premiul "Panglica Rosie 2011"


Catre Ziua Mondiala a luptei cu SIDA, Parohia Ghidighici a fost destinsa cu marele premiu "Panglica Rosie" pentru implicarea exeptionala în reducerea răspândirii şi impactului maladiei SIDA la nivel naţional. Premiul a fost acordat la 1 decembrie 2011 in Palatul Republicii
Despre binefacere

Emisiune "Vox Publica", sub conducerea Elenei Pahomova (Publica TV) din 25 decembrie 2011Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei au participat la seminare cu caracter social desfăşurate la Moscova
În perioada 20 - 23 decembrie 2011, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu şi Prot. Maxim Melinti, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei, au participat la Moscova la două întruniri organizate de către Departamentul pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Moscovei.

La 20 decembrie, în incinta complexului hotelier „Danilov", a avut loc „masa rotundă" cu privire la problema violenţei în familie. La discuţii au luat parte reprezentanţi ai statului rus şi reprezentanţi ai mai multor Biserici şi organizaţii non-guvernamentale. 

Discuţiile pe tema depăşirii violenţei în familie au continuat în cadrul trainning-ului pentru cler şi lucrătorii sociali parohiali, care a avut loc la Departamentul pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Moscovei între 20 şi 22 decembrie. 

Între 22 şi 23 decembrie a avut loc un seminar privind asistenţa pentru victimele migraţiei ilegale, organizat de Departamentul Relaţii Externe în comun cu Departamentul Sinodal pentru Asistenţă Socială al Patriarhiei Moscovei.

La reuniune au participat membri ai trei instituţii Sinodale (Departamentul pentru Relaţii Externe, pentru Asistenţă Socială şi Departamentul pentru conlucrare între Biserică şi Societate), responsabili pentru activităţi sociale şi de muncă cu migranţii din Belarus, Moldova, Ucraina şi Rusia, etc. 

„Exemplu din Noul Testament al bunului samarinean ne învaţă că creştinii ar trebui să ajute tuturor celor care au nevoie de ei. Prin urmare, suntem gata să oferim asistenţă necesară migranţilor", - a menţionat în cuvântul său de salut PS Pantelimon, Episcopul de Smolensk şi Vyazma, preşedinte al Departamentului Sinodal pentru Asistenţă Socială al Patriarhiei Moscovei.
La finalul lucrărilor participanţii au întocmit un plan comun de lucru, care implică pregătirea de materiale informative pentru parohii, programe educative pentru preoţi şi lucrătorii sociali.


Recunoştinţă pentru preoţii capelani care deservesc instituţiile penitenciare

16 decembrie 2011În legătură cu cea de a 15-a aniversare de la constituirea sistemului penitenciar din Republica Moldova, preoţii capelani Prot. Corneliu Dobrogeanu, Preşedintele Departamentului Mitropolitan de Conlucrare cu Forţele Armate şi Ministerul Justiţiei, Prot. Maxim Melinti, Prot. Andrei Branişte şi Pr. Nicolae Andrieş, care deservesc instituţiile penitenciare, au fost decoraţi cu Medalia Jubiliară "Sistemul Penitenciar al Republicii Moldova - 15 ani". 

Cu acest prilej părintele Corneliu a dat citire unui mesaj de felicitare din partea Mitropolitului Vladimir, după care a mulţumit personal reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi în special celor ai Departamentului Insituţii Penitenciare pentru deschiderea lor în privinţa colaborării cu Biserica Ortodoxă din Moldova, a urat din numele slujitorilor decoraţi tuturor angajaţilor acestei structuri multă preseverenţă şi tărie în importanta şi deloc uşoara lor misiune, exprimându-şi speranţa că colaborarea dintre Minister şi Mitropolia Moldovei va înregistra rezultate tot mai bune, axate pe oferirea asistenţei spirituale tuturor persoanelor implicate în activitatea acestei instituţii de forţă.

La rândul lor, reprezentanţii Departamentului Insituţii Penitenciare au mulţumit slujitorilor pentru dăruirea lor şi activitatea misionară pe care o fac atât printre angajaţi cât şi printre deţinuţi, oferind acea indispensabilă hrană spirituală, menită să aducă răbdare, întărire şi pace între oameni.

Sursa: mitropolia.md