Persoane interesate

30.04.2017

Hristos oferă bărbatului și femeii șanse egale pentru mântuire.


Hristos oferă bărbatului și femeii șanse egale pentru mântuire - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a 3-a după Învierea Domnului, a Femeilor Mironosițe (30.04.2017).

Lectura duminicală - Evanghelia de la Marcu 15,43-47; 16, 1-8:
În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic cu bun nume, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând; şi chemând pe sutaş l-a întrebat dacă a murit de mult; şi aflând de la sutaş, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de in şi pogorând pe Iisus de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria lui Iosie priveau unde L-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria mama lui Iacob şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Şi intrând în mormânt au văzut un tânăr, şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat. El însă le-a zis: Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? A înviat; nu este aici; iată locul unde-L puseseră. Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că El merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieşind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă, şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

28.04.2017

RUGĂCIUNEA PENTRU PACE
Caută Doamne spre poporul Tău și trimite Harul Sfântului Tău Duh, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte.
Ocrotește-ne, apără-ne și ne păzește de toată ură, invidia și mândria.
Soarele să nu apună peste mânia noastră (Efeseni 4,26), iar pacea lui Hristos, întru care am fost chemaţi, ca să fim un singur trup, să stăpânească în inimile noastre (Coloseni 3,15). Fă din noi pe toți făcătorii de pace, ca fii Tăi se ne numim (Matei 5,9), ca să ne ferim de tot răul și să facem binele și să căutăm pacea (1 Petru 3,11).

Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

27.04.2017

Doamne, cât este de bine!
Doamne, cât este de bine,
Căci cunosc pe Tatăl Meu,
Doamne, cât este de bine,
Că iubesc pe Dumnezeu.
Doamne, câtă fericire
Umple suflețelul meu.
C-am aflat toți nemurire,
Căci cu noi e Dumnezeu.


BISERICA E CA UN SPITAL
Biserica e ca un spital unde vin oameni cu diferite boli și misiunea preoților să ofere vindecare, dar nu pedeapsă și invinuirea în fapte săvârșite!
Дорин Галбен (Dorin Galben): În ultima perioadă cunosc tot mai multe persoane care nu mai țin post și nici nu mai merg la împărtășanie. Înseamnă asta că oamenii și-au pierdut încrederea în cele sfinte?
Eu: Desigur, sunt foarte mulți oameni dezamăgiți. Spre exemplu, o femeie a făcut avort și a mers la biserică să se spovedească. Pentru asta preotul i-a dat canon zece ani să nu se împărtășească. Acest lucru e total greșit. Imaginează-ți că mergi la medic cu intoxicare după sărbători. Ai tras o șampanelă, o bericică sau un coniac și ai mâncat ceva nepotrivit. Ajungi la urgență și acolo la intrare medicul îți spune: „Zece ani să nu te mai văd aici. Cum ai putut să-ți permiți să vii în spațiul nostru curat cu intoxicație?”. Vă imaginați, dacă medicii ar trata într-un asemenea mod pacienții?! La fel și biserica este ca un spital unde vin oamenii cu diferite suferințe sau boli. Misiunea noastră, a preoților, e să vindecăm aceste răni. Dacă atitudinea este necorespunzătoare, oamenii se dezamăgesc și nu mai vin la biserică. 
Maxim Melinti, 27.04.2017

POSTUL S-A TERMINAT, EUHARISTIA – NU!

Postul Mare a luat sfârșit în noaptea Învierii. În ultimii ani creștinii noștri au apucat regula că în Postul Mare, cei care au postit și s-au spovedit, pot primi împărtășanie sau euharistie. În restul anului, putem vedea doar pe cei micuți în fața altarului. Ceilalți, adică cei mături, se autoexclud, motivând că doar în post ne împărtășim. Cel mai grav e că însuși preoți refuză oferirea împărtășaniei credincioșilor, zicând că aceștia nu sunt vrednici. Uităm de fapt că Biserica este comunitatea creștină, comunitatea euharistică – comunitatea care se adună în jurul Euharistiei. 
Nu putem percepe Biserica fără Euharistie, iar Euharistie fără Biserică, fără comunitate, fără creștini. Cu alte cuvinte, dacă la liturghie se împărtășește doar preot din altar, atunci restul lumii este rupt din contextul liturghiei, iar Jertfa lui Hristos devine un merit „special” pentru preot-slujitor și copii până la 7 ani. Euharistia este aducere aminte despre patimile, moarte și învierea lui Hristos. Euharistia este prezența vie a lui Hristos în lume. 

Cu frica de Dumnezeu, cu credința și cu dragoste să ne apropiem de Hristos Mântuitorul nostru.
Maxim Melinti, 26.04.2017

#crestinismulautentic

CE ESTE BISERICA?Biserica, în limba greacă sună ca Ἐκκλησία și se traduce ca adunare, cu alte cuvinte – adunarea credincioșilor. Atunci când vorbim despre creștini, înțelegem întâi de toate adunarea sau comunitatea creștinilor, de unde apare mai târziu termen de comunitatea creștină. Când spunem comunitatea, asta înseamnă că creștinii au ceva comun – credința în Dumnezeu, apoi comunică cu Dumnezeu și între ei, și au ceva comun socio-umanitar – scopuri, concepții, gânduri, planuri, vise, care le ajută să cunoască mai bine pe Dumnezeu și între ei.
Deci, întâi se naște comunitatea sau adunarea credincioșilor – Ekklesia, iar apoi spațiul pentru rugăciune – Biserica sau latinescul Basilica, care iarăși vine de la grecescul βασιλική – casă împărătească.
Nu putem imagina Biserica doar ca spațiu, cu pereți zugrăviți și cupole de aur. Biserica nu este biserica fără adunarea de creștini, care se roagă împreună, înalță rugăciuni de laudă, de cerere și de mulțumire. Se roagă la o liturghie, care din greacă se traduce ca slujba sau lucrarea comună, publică, în timpul căreia adunarea credincioșilor aduc aminte de viața, învățătura, patimile, moartea și învierea lui Hristos. La aceasta slujba deosebită, adunarea credincioșilor aduce mulțumire Tatălui Ceresc pentru iubirea Sa nemăsurată, pentru că a trimis nouă pe Fiul Său Unul-Născut ca să moară pe cruce – și aceasta mulțumire o săvârșim într-o formă desăvârșită, numită Împărtășania sau Euharistia (din greacă - mulțumire) – cununa și apogeul liturghiei.
Așadar, Biserica a fost și trebuie să rămână adunarea credincioșilor, care mărturisesc pe Hristos, se roagă împreună și aduc mulțumire Tatălui Ceresc pentru dragostea Sa cea nemăsurată și neasemănată.
Maxim Melinti 21.04.2017.

18.04.2017

DESPRE PAȘTILE BLAJINILORNu faceți schimb de pomeni unii cu alții, dar faceți milostenie cu cei care într-adevăr au nevoie:
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Matei 25,36.

Aprindeți o lumânare și rugați-vă pentru cei adormiți;
Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii. 1 Timotei 2,1.

Amintiți-vă despre faptele demne ale înaintașilor voștri, îndemnând și copiii să le urmeze pilda cea bună:
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Evrei 13, 7.

După ce plecați din cimitir, nu lăsați gunoi și mâncare pe morminte, căci cei adormiți nu au nevoie de mâncare și băutură, ci de rugăciunile noastre:
Căci la înviere (cea de obște), (sufletele) nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Matei 22,30.

Nu consumați alcool, nu mâncați, nu fumați și nu înjurați pe la morminte:
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: … nici beţivii, nici batjocoritorii, … nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. I Corinteni 6,9-10.

Faceți masa de pomenire acasă sau amenajați o masă pentru cei din familii defavorizate:
Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Matei 6, 2-4.
Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. Luca 14, 12-14.

Dați dovadă de oameni civilizați, onești, modești și credincioși:
Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. Efeseni 4,29.
Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. Efeseni 5,2.

Îmbrăcați-vă decent din respect pentru cei răposați:
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3,3-4.

Preot. Maxim Melinti, 18.04.2017