Faceți căutări pe acest blog

Se încarcă...

Persoane interesate

27.04.2017

Doamne, cât este de bine!
Doamne, cât este de bine,
Căci cunosc pe Tatăl Meu,
Doamne, cât este de bine,
Că iubesc pe Dumnezeu.
Doamne, câtă fericire
Umple suflețelul meu.
C-am aflat toți nemurire,
Căci cu noi e Dumnezeu.


BISERICA E CA UN SPITAL
Biserica e ca un spital unde vin oameni cu diferite boli și misiunea preoților să ofere vindecare, dar nu pedeapsă și invinuirea în fapte săvârșite!
Дорин Галбен (Dorin Galben): În ultima perioadă cunosc tot mai multe persoane care nu mai țin post și nici nu mai merg la împărtășanie. Înseamnă asta că oamenii și-au pierdut încrederea în cele sfinte?
Eu: Desigur, sunt foarte mulți oameni dezamăgiți. Spre exemplu, o femeie a făcut avort și a mers la biserică să se spovedească. Pentru asta preotul i-a dat canon zece ani să nu se împărtășească. Acest lucru e total greșit. Imaginează-ți că mergi la medic cu intoxicare după sărbători. Ai tras o șampanelă, o bericică sau un coniac și ai mâncat ceva nepotrivit. Ajungi la urgență și acolo la intrare medicul îți spune: „Zece ani să nu te mai văd aici. Cum ai putut să-ți permiți să vii în spațiul nostru curat cu intoxicație?”. Vă imaginați, dacă medicii ar trata într-un asemenea mod pacienții?! La fel și biserica este ca un spital unde vin oamenii cu diferite suferințe sau boli. Misiunea noastră, a preoților, e să vindecăm aceste răni. Dacă atitudinea este necorespunzătoare, oamenii se dezamăgesc și nu mai vin la biserică. 
Maxim Melinti, 27.04.2017

POSTUL S-A TERMINAT, EUHARISTIA – NU!

Postul Mare a luat sfârșit în noaptea Învierii. În ultimii ani creștinii noștri au apucat regula că în Postul Mare, cei care au postit și s-au spovedit, pot primi împărtășanie sau euharistie. În restul anului, putem vedea doar pe cei micuți în fața altarului. Ceilalți, adică cei mături, se autoexclud, motivând că doar în post ne împărtășim. Cel mai grav e că însuși preoți refuză oferirea împărtășaniei credincioșilor, zicând că aceștia nu sunt vrednici. Uităm de fapt că Biserica este comunitatea creștină, comunitatea euharistică – comunitatea care se adună în jurul Euharistiei. 
Nu putem percepe Biserica fără Euharistie, iar Euharistie fără Biserică, fără comunitate, fără creștini. Cu alte cuvinte, dacă la liturghie se împărtășește doar preot din altar, atunci restul lumii este rupt din contextul liturghiei, iar Jertfa lui Hristos devine un merit „special” pentru preot-slujitor și copii până la 7 ani. Euharistia este aducere aminte despre patimile, moarte și învierea lui Hristos. Euharistia este prezența vie a lui Hristos în lume. 

Cu frica de Dumnezeu, cu credința și cu dragoste să ne apropiem de Hristos Mântuitorul nostru.
Maxim Melinti, 26.04.2017

#crestinismulautentic

CE ESTE BISERICA?Biserica, în limba greacă sună ca Ἐκκλησία și se traduce ca adunare, cu alte cuvinte – adunarea credincioșilor. Atunci când vorbim despre creștini, înțelegem întâi de toate adunarea sau comunitatea creștinilor, de unde apare mai târziu termen de comunitatea creștină. Când spunem comunitatea, asta înseamnă că creștinii au ceva comun – credința în Dumnezeu, apoi comunică cu Dumnezeu și între ei, și au ceva comun socio-umanitar – scopuri, concepții, gânduri, planuri, vise, care le ajută să cunoască mai bine pe Dumnezeu și între ei.
Deci, întâi se naște comunitatea sau adunarea credincioșilor – Ekklesia, iar apoi spațiul pentru rugăciune – Biserica sau latinescul Basilica, care iarăși vine de la grecescul βασιλική – casă împărătească.
Nu putem imagina Biserica doar ca spațiu, cu pereți zugrăviți și cupole de aur. Biserica nu este biserica fără adunarea de creștini, care se roagă împreună, înalță rugăciuni de laudă, de cerere și de mulțumire. Se roagă la o liturghie, care din greacă se traduce ca slujba sau lucrarea comună, publică, în timpul căreia adunarea credincioșilor aduc aminte de viața, învățătura, patimile, moartea și învierea lui Hristos. La aceasta slujba deosebită, adunarea credincioșilor aduce mulțumire Tatălui Ceresc pentru iubirea Sa nemăsurată, pentru că a trimis nouă pe Fiul Său Unul-Născut ca să moară pe cruce – și aceasta mulțumire o săvârșim într-o formă desăvârșită, numită Împărtășania sau Euharistia (din greacă - mulțumire) – cununa și apogeul liturghiei.
Așadar, Biserica a fost și trebuie să rămână adunarea credincioșilor, care mărturisesc pe Hristos, se roagă împreună și aduc mulțumire Tatălui Ceresc pentru dragostea Sa cea nemăsurată și neasemănată.
Maxim Melinti 21.04.2017.

18.04.2017

DESPRE PAȘTILE BLAJINILORNu faceți schimb de pomeni unii cu alții, dar faceți milostenie cu cei care într-adevăr au nevoie:
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Matei 25,36.

Aprindeți o lumânare și rugați-vă pentru cei adormiți;
Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii. 1 Timotei 2,1.

Amintiți-vă despre faptele demne ale înaintașilor voștri, îndemnând și copiii să le urmeze pilda cea bună:
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Evrei 13, 7.

După ce plecați din cimitir, nu lăsați gunoi și mâncare pe morminte, căci cei adormiți nu au nevoie de mâncare și băutură, ci de rugăciunile noastre:
Căci la înviere (cea de obște), (sufletele) nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Matei 22,30.

Nu consumați alcool, nu mâncați, nu fumați și nu înjurați pe la morminte:
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: … nici beţivii, nici batjocoritorii, … nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. I Corinteni 6,9-10.

Faceți masa de pomenire acasă sau amenajați o masă pentru cei din familii defavorizate:
Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Matei 6, 2-4.
Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. Luca 14, 12-14.

Dați dovadă de oameni civilizați, onești, modești și credincioși:
Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. Efeseni 4,29.
Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. Efeseni 5,2.

Îmbrăcați-vă decent din respect pentru cei răposați:
Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3,3-4.

Preot. Maxim Melinti, 18.04.2017


20.02.2017

Tema zilei: Postește sănătos!


Emisiunea „Tema Zilei” de la Canal 2, din 20.02.2017
Tema discuțiilor - postul, sănătate, alimentare sănătoasă!
Sursa: Canal2.md

Cum să ne pregătim pentru Postul Mare


Emisiunea "Доброе утро, страна!", canalul RTR Moldova. În studioul, împreună cu Dmitrii Spivakov și Olesya Kaireak, vorbim despre săptămână brânzei, ce înseamnă post și cum trebuie să postim.
Программа "Доброе утро, страна!", канал РТР Молдова.
В студии с Дмитрием Спиваковым и Олесей Кайряк говорим про Масленицу, о том что такое пост и как надо правильно поститься.

16.02.2017

Despre femei, copii, educație și credință


„Despre femei, copii, educație și credință” - cuvânt rostit în cadrul Lansarea antologiei ”Părinți de îngeri”.
11.02.2017

14.02.2017

Părinți de înger au dreptul la mântuire!
Scumpe mame, multstimate doamne,
De la bun început, aşi dori să exprim profunda mulţumire pentru posibilitate de a oferi un cuvânt de învăţătură şi de mângâiere pe paginile acestui volum, care abordează o problemă destul de dificilă din punct de vedere moral, psihologic şi spiritual.
În al doilea rând, adresez o deosebită recunoştinţă şi admiraţie tuturor mamelor, care, prin bunăvoinţa Sfintei Treimi, aduc bucurii şi lumină pe acest pământ.
În continuare voi încerca să prezint viziunea Bisericii creştine privind soarta copiilor muriţi premătur şi perspectiva mamelor de îngeri.
Biblia îndeamnă familia îndurerată să nu piardă nădejdea și încredere în Dumnezeu în situație când moare o rudă din casa lor: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El” (Epistola I către Tesalonicieni, cap. 4, vers. 13-14).
Fără îndoială, copiii sunt cel mai mare și desăvârșit dar dumnezeisc. Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea: „copiii sunt îngeri ai lui Dumnezeu cu toţii. Cei nebotezaţi, la fel ca toţi cei aflaţi în afara credinţei, trebuie încredinţaţi milostivirii lui Dumnezeu. Ei nu sunt fii vitregi şi fiice vitrege pentru Domnul. Ca atare, El ştie ce si cum şi în ce privinţă să rânduiască pentru ei. Mare este adâncul căilor lui Dumnezeu!” Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuire în viaţa de familie, Bucureşti, 2004.
Așadar, pruncii sunt trecuți prematur din viața aceasta așa încât să nu cadă în patimi grele. Sigur este faptul că pruncii care părăsesc prematur viața aceasta nici nu se află într-o stare de chin nici nu se bucură la fel cu cei ce s-au nevoit să se curățească de patimi prin virtuți.
Sunt persoane care au afirmat și afirmă ca moartea acestor copii este dată de păcatele parinților. Unde atunci, întreb eu, dragostea lui Dumnezeu? Nicidecum, Hristos, care a murit pe cruce pentru mântuirea noastră, nu va proceda așa! Cauza decesului putem găsi în neatenția părinților, medicilor, neglijența unor recomandări și prescripții ale specialiștilor în medicină. Dar căutarea cauzelor și motivelor nu ne ajută nici nouă, nici copilului mort. Regele David, care a aflat că copilul lui este în pericol de a fi murit, a început să plângă și să postească. Dar, revenind a declarat: Câtă vreme copilul era viu, a zis David, am postit şi am plâns, căci socoteam: Cine ştie, poate mă va milui Domnul şi va trăi copilul. Dar acum el a murit; de ce să mai postesc? Îl mai pot eu, oare, întoarce? Eu mă voi duce la el, iar el nu se va mai întoarce la mine!” (II Regi 12,22-23). Cu adevărat, cuvinte pline de înțelepciune și nădejdea.

Copii nebotezați pleacă în iad?
O altă întrebare, legată de subiectul nostru, este legat de moartea pruncilor nebotezați. Părinții pruncului aflat în pericol de moarte, ca regula sunt îndemnați să cheme preotul să-i facă rânduiala botezului prescurtată, ca „copilul să nu moară nebotezat”. Iar, dacă copilul supraviețuiește, la vreme potrivită i se va administra rânduiala botezului pe deplin. Dar, aici vom face o paranteză, și vom oferi opinia experților – teologilor contemporani din Moldova și Rusia.
Părintele Petru Pruteanu, un teolog contemporan, susține că „mulţi preoţi îndeamnă părinţii să-şi boteze cât mai repede pruncii, dar fără să le vorbească despre credinţă, responsabilitate, viaţă veşnică etc. Totul este privit prin prisma beneficiilor imediate. Trebuie însă să precizăm că Biserica Ortodoxă acceptă şi recomandă botezarea copiilor, dar niciodată nu-l impune, mai ales dacă nu s-a făcut o pregătire corespunzătoare. În secolul al III-lea Tertulian insista pe amânarea Botezului copiilor (cf. Despre botez, cap. 18), nefiind de acord cu grăbirea nemotivată a Botezului. În secolul al IVlea Sf. Grigore Teologul, fiu de episcop, dar botezat abia la 30 de ani, recomanda botezarea copiilor la vârsta de cel puţin trei ani, „pentru ca aceştia cât de cât să poată auzi şi repeta cuvintele Tainei, iar dacă nici atât, cel puţin, să o înţeleagă imaginar” (cf. Omilia 40; PG 36, col. 400). Această recomandare a fost respectată în Biserică până prin secolul al IX-lea, când se generalizează botezul la un an sau la 40 de zile, dar niciodată fără cateheză. În prezent însă, încă de prin perioada turcocraţiei, totul s-a transformat în „servicii religioase pe bandă rulantă”, accentul punându-se doar pe cantitate, iar de calitate nici măcar nu se vorbeşte… Şi cum să nu ajungă aşa dacă noi le dăm Evanghelia numai să o sărute, dar nu le citim din ea şi nu leo explicăm, ca în ei să se aprindă flacăra credinţei şi a iubirii pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, căci „credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Să te naşti din părinţi credincioşi încă nu înseamnă nimic, dacă aceştia nu-ţi explică niciodată de ce trebuie să credem şi de ce credem anume aşa şi nu altfel”.
De aceea, îngrijorarea părinților vis-à-vis de faptul că copii au murit nebotezați nu poate fi justificat. Or, Hristos foarte clar ne spune, că „cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu 16,16). Adică, Hristos caută la credința mai mult, decât la botez ca ritual. Botez capătă valoare și aduce roade doar atunci, când există credință.
Alexei Osipov, un alt teolog contemporan din Rusia, declară că teoria despre soarta nefericită a pruncilor nebotezați este o caricatură pe seama ortodoxiei. „Or, pruncii, care au murit înainte de Hristos vor fi osândiți la iad? Sau copii strămoșilor noștri înainte de încreștinarea Rusiei (an. 889) – tot vor pleacă în iad? Toate acestea sunt niște aberații, care nu au nimic comun cu învățătura creștină despre Dumnezeul dragostei. Prin jertfa de pe crucea Golgotei Hristos a mântuit pe toți pruncii. Însuși Hristos a spus despre copii, care-L înconjurau (copii iudeilor, la fel nebotezați – n.n.): „Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”(Matei 19.14). Cine a botezat pe drepții Vechiului Testament, pe tâlharul care s-a pocăit, pe apostoli, pe însuși Maica Domnului..? Oare nu este clar că Botezul, precum și celelalte taine nu sunt permise de acces în împărăția lui Dumnezeu, ci soluții sigure în eliberarea de păcate și patimi. De aceea toți pruncii morți premătur se vor mântui ca niște sfinți și neprihăniți, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”.
În concluzie, vrem să asigurăm pe părinți, care au pierdut pe copilul lor, să pună nădejdea în Domnul, să fie liniștiți, că copilul lor, chiar dacă nu a fost botezat – totuși va primi mângâierea în rai.  Să nu piardă credința și încrede în Dumnezeu, care nu pedepsește, ci iartă și iubește. Să nu caută persoana vinovată, ci să se mobilizeze și să unească gândul în a face o milostenie, o faptă bună, poate în adresa copiilor orfani sau social vulnerabili.
Pentru mulți părinți rămâne o mare durere să lipsești cu totul familia pruncului de asistența religioasă. Înteb și eu: dacă ai primit botez, dar ai trait în beție și curvie – ești prohodit, dar un prunc nevinovat, neprihănit nu este pomenit. Iar părinți lipsiți de o rugăciune și consigliere spirituală. Pe aceasta cale, fac apel către ierarhii bisericii ortodoxe ca să revizuiască acest subiect și să ofere un text liturgic pentru acest prileg. Dar până atunci, părinții pot și trebuie să se roage pentru pruncul lor și pentru pace și bună înțelege în casa și familia lor.

Preot. Dr. Maxim Melinti

Extras din vol. Cristina Costov. Părinți de îngeri. Antologie. Chișinău, Ed. Pontos, 2016, pp. 195-198


30.01.2017


În sânul Bisericii Ortodoxe există secta amatorilor baticurilor, fustelor, a pletelor și bărbii lungi! Hristos spune că cel ce va nu va crede, acela se va osândi. Nu spune nicăieri că în pantaloni nu ne mântuim. Vreți ca fetele noastre să fie mame de copii și să frecventeze regulat biserica? 
Dați-le voie să se îmbrace comod și cald, iar în biserici să nu mai fie frig la spate și la picioare! 


Maxim Melinti. 30.01.2017

29.01.2017

Tema Săptămânii - divorț, sinucidere și violență

Mântuirea păcătoșilor!


Mântuirea păcătoșilor! - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XXXI-a după Cincizecime (29.01.2017).


Evanghelia Duminicii (Luca 19, 1-10):
În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut şi a zis către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

22.01.2017

Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!


Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!  - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica după Botezului Domnului (22.01.2017).

Evanghelia Duminicii (Matei 4, 12-17):
În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor.

18.01.2017

Câteva gânduri despre sărbătoarea Botezul Domnului
Câteva gânduri despre sărbătoarea Botezul Domnului

  1. Aghiasma sfințită din ajunul sărbătorii (18 ianuarie) și din propria zi de sărbătoare (19 ianuarie) este identică: nu există „aghiasma mai puternică” din ajun! Este o invenție populară!
  2. La sfințirea apei, nu are loc niciun fel de reacția chimică: contact între crucea argintată și apă, cum zic unii sceptici! Apă se sfințește prin lucrarea Duhului Sfânt. Pentru ca să nu mai apară dubii, recomand preoților să folosească la slujba sfințirii cruci de lemn.
  3. Calitatea sfințitoarea a apei nu schimbă, chiar dacă culoarea aghesmei se schimbă. Rugăciunea este identică, puterea Duhului Sfânt este neschimbată.
  4. Scăldatul la râuri, iazul, piscine și alte rezervoare de apă de Boteaza nu are nimic comun cu sărbătoarea și nu se regăsește în Evanghelia sau Sfânta Tradiția. Să nu încurcați scufundatul cu Sfântul Botez, care este nerepetabil („Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor”). De aceea scufundatul respectiv nu poate fi asociat nici vizual nici spiritual cu Taina Botezului. Scăldatul nu poate ierta păcatele, nici altă formă de curățire a sufletului. Ar fi mult mai util ca creștinilor să le fie recomandată împărtășirea cu Sfintele Taine. Iar dacă s-au împărtășit, nu mai au nevoie de alte gesturi, căci deja poate pe Hristos viu în sufletele lor. Euharistia sau Împărtășania a fost oferită lor „spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh”. La fel, scăldatul, pe-alocuri, imediat după ieșirea din apă rece, este însoțit de consumul de alcool, lucrul dăunător cum pentru suflet, atât și pentru trup.
  5. Creștini trebuie să se comporte decent la primirea aghesmei, fără îmbulzeală și sfadă! Să dăm dovadă de cultură, răbdare și dragoste față de aproapele!
  6. Nu e nevoie să carat căldări cu aghiasma, pentru că regula bisericească consumul aghesmei mari în primele 8 zile (până la odovania sărbătorii), iar în restul anului se consumă aghiasma mică (obișnuită), iar cea mare se folosește în situații excepționale!
  7. Preoții nu trebuie să facă afacere cu acest prilej, să vândă aghiasma, busuioc. Să nu uităm, că „în dar am luat și în dar să dăți”.


Maxim Melinti, 18.01.2017

15.01.2017

Despre botezul nostru


Despre botezul nostru - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica dinaintea Botezului Domnului (15.01.2017).

Evanghelia Duminicii (Marcu 1, 1-8):
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum s-a scris în prooroci: iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale. Aşa s-a arătat Ioan, botezând în pustie şi propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Şi mergea la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele lor. Şi era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului lui şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia, zicând: vine după mine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă plec şi să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.

08.01.2017

Ce daruri aducem noi Pruncului Hristos?


Ce daruri aducem
noi Pruncului Hristos? - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii
"Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în
Duminica după Nașterea Mântuitorului (08.01.2017).

Evanghelia
Duminicii (Luca 2, 13-23):

După ce s-au dus
magii, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: scoală-te, ia
Pruncul şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo, până ce îţi voi spune eu,
căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea
Pruncul şi pe mama Sa şi s-a dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui
Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul, care zice:
din Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de
magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copii, care erau
în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după timpul pe
care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia
proorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipăt
mult; Rahela plângea pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai
sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul
lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el
sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit în pământul lui Israel.
Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a
temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi
a venit şi a locuit în oraşul, care se numeşte Nazaret, ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.