Persoane interesate

28.06.2015

Credinţa pilduitoare!


"Credinţa pilduitoare!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a IV-a duminică după Cincizecime (28.06.2015).
Evanghelia Duminicii (Matei 8, 5-13):
În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni şi-l voi tămădui. Dar sutaşul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu; căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i zic acestuia: du-te, şi se duce; şi celuilalt: vino, şi vine; şi servitorul meu zic: fă aceasta, şi face. Auzind acestea, Iisus S-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Drept aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi se vor odihni cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în împărăţia cerurilor; iar fiii împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: du-te, şi, după ce ai crezut, fie ţie! Şi s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.

21.06.2015

Cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu pâinea!


"Cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu pâinea!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a III-a duminică după Cincizecime (21.06.2015).

Evanghelia Duminicii (Matei 5, 22-33):
Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina, care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi, sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă: să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca, ori ce veţi bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare, nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul, decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea, poate să-şi adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe voi, o puţin credincioşilor? Deci, să nu duceţi grijă zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Că toate acestea le caută păgânii; doar ştie Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea. Ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

15.06.2015

Apostolatul creştin şi slujirea laicilor


"Apostolatul creştin şi slujirea laicilor" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a II-a duminică după Cincizecime (14.06.2015).

Evanghelia Duminicii (Matei 4, 18-23):
În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, şi pe Andrei fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, şi le-a zis: veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-şi mrejele în clipa aceea, au mers după Dânsul. De acolo, mergând El mai departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor.

11.06.2015

Prima oră: Lucrurile mari se fac din dorinţă, plăcere şi implicare!


Acum când trăim într-un secol tehnologizat e foarte greu să te gândeşti şi la suflet.
Este o vorbă din bătrâni, care glăsuieşte aşa: să faci ce face popa, nu ce spune popa. Şi cel mai bine decât un slujitor al bisericii, cine să urmeze spusa, decât chiar un preot.
Şi iată aşa se face că, Părintele Maxim Melinti, zi de zi, impresionează enoriaşii localităţii Ghidighici anume prin fapta sa, crezul şi îndemnul său spiritual.
"Desigur nu este uşor să aduci copii la biserică, mai ales de-a ale oferi perspectiva de a cânta, să vină la repetiţie", a spus Parohul bisericii din satul Ghidighici, Maxim Melinti.
"Nouă ne place să ne petrecem timpul liber aici, ne întâlnim de două ori pe saptămână"
"Eu mi-am perfecţionat vocea, înainte îmi era ruşine să ies în faţa lumii să cânt".
Acum, copiii bucuroşi şi dornici de cunoştinţe vin cu mare plăcere la orele de canto. Şi asta nu e tot, a mai angajat şi un pictor, care îi învaţă pe tineri să picteze.
Aşa cum actualul lăcaş este cam şubred, iar spaţiul puţin, cu ajutorul localnicilor, preotul a demarat lucrările de construcţie a noii biserici şi a unui centru pentru familiile social vulnerabile. Pentru toate acestea are nevoie de bani ca să-şi ducă la capăt intenţiile nobile.

"La momentul dat nu avem încăpere pentru şcoală şi este un mare minus, copiii sunt mereu puşi în situaţii când în biserică, când afară, nu avem condiţii potrivite, pentru asta în perspectivă avem construcţia unui centru social, unde va fi şi şcoala de pictură, pe lângă alte ateliere", a afirmat Parohul bisericii din satul Ghidighici, Maxim Melinti.
Si cind ne gindim cum a inceput totul, chiar te face sa crezi, ca lucrurile mari se fac din dorinta, placere si implicare totala a tuturor celor care le pasa.
Munca e muncă, dar nici odihna activă nu e de neglijat. Pe timp de vară, alături de o echipă, organizează aşa zisele velo-pelerinaje pentru promovarea modului sănătos de viaţă, dar şi cunoaşterea locurilor pitoreşti.
"În primul an am fost nevoiţi să inchiriem biciclete, pentru ca nu aveau toţi biciclete, le-am împrumutat de la o cunostinţă din oraş", a adăugat Părintele.
Ca să convingă tot mai mulţi enoriaşi, părintele doreşte să organizeze o cursă adevarată, pe o distanţă de 200 de km, ce include şi vizitarea mai multor lăcaşe sfinte.
Noi ce putem adăuga, decât: Drum bun şi Doamne ajută!
Sursa: prime.md