Persoane interesate

30.10.2016

Misiunea semănătorului și funcția seminței!


„Misiunea semănătorului și funcția seminței!” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XIX-a după Cincizecime (30.10.2016).

Evanghelia Duminicii (Luca 8, 5-15):
Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut pe piatră şi, dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să nu vadă, şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cea căzută între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun, aceştia sunt cei care, cu inimă curată şi bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod prin răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă.

29.10.2016

Candele cu untdelemn - zestrea faptelor bune!


„Candele cu untdelemn - zestrea faptelor bune!” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la pomenirea Sfintei Cuvioasa Parascheva (27.10.2016).

Evanghelia Sărbătorii (Matei 25, 1-13):
Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.  Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.

23.10.2016

Moartea vs Adormire


„Moartea vs Adormire” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XVIII-a după Cincizecime (23.10.2016).

Evanghelia Duminicii (Luca 7, 11-16):
În vremea aceea S-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

22.10.2016

Să iubești și să slujești aproapelui!


„Să iubești și să slujești aproapelui!” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XVII-a după Cincizecime (12.10.2016).

Evanghelia Duminicii (Luca 6, 31-36):
Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.

20.10.2016

A FI VOLUNTAR ESTE CREŞTINEŞTE!
În ochii lui Dumnezeu toate cele şapte miliarde de fiinte umane sunt egale: 
au aceeaşi natura, acelaşi drept la fericire, aceleaşi aspiraţii. 
Prin urmare, să te pui în slujba omenirii, este cel mai bun mod de a-l sluji lui Dumnezeu. 
Dalai Lama

Viaţa unei comunităţi creştine, parohii sau biserici, nu se limitează doar la slujbe liturgice, botezuri, cununii şi înmormântări. Dincolo de toate aceste există şi o formă mai puţin cunoscută şi pe-alocuri, nedezvoltată, cea social, care cuprinde studierea Sfintei Scripturi, lecţii catehetice, cercuri de pictură, sport şi muzica, acţiuni cultural-artistice, misionare şi caritabile.
Biserica “Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici acest lucru l-a perceput ca o chemare creştinească şi drept răspuns la îndemnul Mântuitorului: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Matei 22,23) şi întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25,40). Asemenea lui Iisus, creştinii din primele veacuri sunt chemaţi să slujească aproapelui, să ofere din timpul şi din câştigul lor pentru cei suferinzi: bolnavi, săraci, copii orfani, persoane în etate, deţinuţi, pentru că „credinţa fără de fapte este moartă” (Iacob 2,20), iar virtutea superioară a creştinilor – dragoste, o demonstrăm prin slujirea aproapelui, făcându-ne astfel urmăşi şi ucenici fideli ai lui Hristos: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13,35).
Nenumăraţi oameni se implică, prin efortul lor voluntar, în susţinerea, îngrijirea, întreţinerea şi realizarea proiectelor noastre. În aceasta ordine de idei, în anul 2014 a fost înfiinţată Asociaţia Obştească “INSULA FERICIRII”, care a fost înregistrată în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, cu nr. 7044 din 23 decembrie 2014. Asociaţia Obștească “Insula Fericirii” este organizaţie de binefacere, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care promovează și susţine proiecte caritabile, culturale, sociale, educaţionale, sportive şi ecologice.
Scopurile Asociaţiei:
 1. 1. Susţinerea, reabilitarea şi resocializarea persoanelor aflate în detenţie;
  2. Prevenire HIV/SIDA, TB, hepatite virale, alcoolismul, fumatul și alte vicii în rândurile elevilor, tinerilor și deţinuţilor;
  3. Reducerea sărăciei în rândurile familiilor social-vulnerabile din Ghidighici;
  4. Prevenirea violenţei domestice și a traficului de fiinţe umane;
  5. Promovarea modului sănătos de viață;
  6. Asistenţa persoanelor cu dizabilităţi;
  7. Prevenirea suicidului;
  8. Protejarea mediului;
  9. Desfăşurarea activităţilor educaţionale, culturale, ştiinţifice şi sportive;
  10. Promovarea voluntariatului.

Iar în anul 2015 în localitatea Ghidighici noi am început construcţia Centrului de Caritate, Credinţă şi Cultură „Insula Fericirii”, care va cuprinde următoare compartimente: cantina social, curăţătorie social, centrul de zi pentru copii din familii social-vulnerabile şi pentru vârstnici solitari, adăpost temporar pentru persoane aflaţi în dificultăţi, clase de studii, bibliotecă, şi altele. Acest centru va deveni o adevărată insulă a fericirii şi mângâierii pentru cei suferinţi şi îndureraţi. Iar la intrare vom afişa următorul mesaj:
Dacă suferi, oricine ai fi, intră, mănâncă, odihneşte-te, recapătă-ţi speranţa, aici eşti iubit!
Mulţi oameni care nu au avut sau nu au posibilitatea de a ajuta financiar, au făcut-o şi o fac în continuare – devenind astfel CTITORI – prin implicarea lor voluntară plină de suflet!
Astăzi, ca niciodată, noi simţim nevoie de mai mulţi voluntari.
De aceea facem următorul apel către toţi oameni cu inima şi suflet mare:
Alătură-te echipei noastre de voluntari creştini, devină un nou apostol al lui Hristos, fii împreună slujitor şi urmaş fidel poruncilor evanghelice în misiunea noastră deloc uşoară, dar frumosă şi binecuvântată!
Ajută şi susţine pe cei apropiaţi, pe cei necăjiţi şi îndureraţi!
Oferă o parte din timpul tău şi din cunoştinţele tale pentru a îmbunătăţi condiţii de viaţă a celor din jur!
Poţi să fii fericit şi implinit, pentru că este iubit şi respectat, că eşti dorit şi aşteptat.

Devină membru al echipei „RAI”!
Fii Responsabil! Fii Activ! Fii Implicat!

Cu gânduri alese,
Maxim MELINTI, Preşedinte al AO „INSULA FERICIRII”,
preot-paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”
din s. Ghidighici, mun. Chişinău

Tel./fax: 022-71-01-49
Mob: 0792-56-111
e-mail: insulafericirii@gmail.com

14.10.2016

„Să ascultăm și să urmăm pe Hristos!”


„Să ascultăm și să urmăm pe Hristos!” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului (14.10.2016).

Evanghelia Sărbătorii (Luca 10, 38-42, 11, 27-28):
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: aşa este, dar fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.