Persoane interesate

20.04.2014

Hristos din morţi a înviat


Hristos din morţi a înviat,
Şi lumii viu S-a arătat,
Lumină veşnică aduce
Şi-n rai ceresc pe toți conduce.

Devine viu, nemuritor,
Al nostru mare Salvator.
Între popoare împăcare,
În haină nouă îmbrăcare.

În haina Domnului Hristos
Purtăm toți haine luminoși.
Şi mântuire o primim
Cu mare grijă preţuim.

Aducem astăzi mulţumire,
Primim din ceruri nemurire,
Credinţă vie o dorim
Şi ca Adam să nu murim.

Căci pe Hristos sărbătorim
Şi învierea Lui slăvim!


                   Pr. Maxim Melinti

16.04.2014

Doream să fiu în ceruri


Lumina din lumină,
Hristos stă în Grădină,
În Rai dumnezeiesc
Şi vrea să mă trezesc.

Căci viaţa mea cea scurtă
Petrec eu fără rost
Dar vine ceasul morţii
Iar eu stau ca un prost.

Şi stau, nepăsătorul
Trăind ca un beteag,
Cu ura şi omoruri
Chiar neavând pribeag.

Trăiesc! Aşa îmi place!
Şi viaţa o iubesc.
Şi gura nu îmi tace,
Continui să bârfesc.

Dar Tu aştepţi Iisuse
Şi poate că-n zădar
Şi totuşi mi-ai trimis
Dumnezeiescul har.

Din mila mi-ai trimis
Pe cap mi-ai revărsat
Şi iată m-ai convins
Spre Tine am alergat.

La Tine vin eu, Doamne,
Deschide-mi uşa larg
În ceasul cel de moarte
Te rog, să nu mă laşi.

Primeşte-mă, Stăpâne,
Eu tare Te iubesc.
Doar sufletul suspină
De iadul mă-ngrozesc.

Mă tem de-a Ta urgia
De focul cel nestins.
Mă tem de-a Ta mânia
Nu asta mi-am pretins.

Doream de mult Lumina,
Lumina lui Hristos.
Alături de Maria
Mama lui Iisus.

Doream să fiu în ceruri,
În Rai dumnezeiesc
Să fiu acolo pururi
Şi mila să cerşesc.


            Pr. Maxim Melinti


15.04.2014

Epicleza
Doamne, Sfinte Împărate,
Tatăl nostru cel ceresc
Dumnezeu adevărate
Creatorul omenesc.
Ia aminte, Îndurate
Către cei ce ne rugăm.
A Ta mila cea bogată
Cu-umilinţă aşteptăm.
Harul Duhului trimite
Oameni buni să rămânem,
Şi primind pe Cele Sfinte
Pe Hristos noi să-L vedem.
Să vedem iar pe Cuvântul
Pe Hristos Unul-Născut
Şi gustând dintr-a Lui Trupul
Şi din Sânge, să cântăm:
Am văzut Lumina Sfântă
Pe Hristos Adevărat
Am aflat credinţa Sfântă
Ne-am ţesut suflet curat.

                   Pr. Maxim Melinti


13.04.2014

Săptămâna MareE Săptămâna Mare,
E ultima etapa.
Să fim cu minte tare,
Ca să ieşim din groapa.

Din groapa cea adâncă,
Din suferinţe multe.
Aduşi ne-am aminte
Pe Domnul să asculte.

Iar sufletul cel slab
Cu rugăciune dulce
Noi să-l hrănim cu drag
Doar cu credinţă multă.

Să ne-mpăcăm cu toţi
Cu cei ce n-am certat.
Şi dragoste curată
Mereu cu voi purtaţi.

Răbdare neclintită,
Răbdare în popor
Atât de mult lipseşte
Pentru ca să-luăm zbor.

Un zbor spre Dumnezeu,
Spre raiul cel ceresc.
Să lepădăm tot răul
Şi patimi omeneşti.


                   Pr. Maxim Melinti

10.04.2014

Dedicatia sufletului meu
Suflete al meu,
suflet necajit,
Scoala-te ca leu
Din somnul cel vrajit.

Scoală-te şi luptă
Până biruieşti
Schimbă-ţi haina ruptă
Ca să mai trăieşti.

Dezleagă-te de lanţul
Pacatelor lumeşti
Urmează viitorul
Cu Tatăl tău ceresc.


                   Pr. Maxim Melinti