Persoane interesate

27.12.2015

Cum refuzăm noi chemarea lui Dumnezeu?


"Cum refuzăm noi chemarea lui Dumnezeu?" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a XXX-a duminică după Cincizecime (27.12.2015).

Evanghelia duminicii (Luca 14, 16-24):
Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi au început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat femeie, şi pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.

21.12.2015

Recunoştinţă - o virtute creştinească!


"Recunoştinţă - o virtute creştinească!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a XIX-a duminică după Cincizecime (20.12.2015).

Evanghelia duminicii (Luca 17, 12-19):
În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.

Hristos - Păstorul cel bun


"Hristos - Păstorul cel bun" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae (19.12.2015).

Evanghelia sărbătorii (Ioan 10, 9-16):
Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

13.12.2015

Despre fățărnicie


"Despre fățărnicie" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a XXVIII-a duminică după Cincizecime (13.12.2015).

06.12.2015

Ești bogat? Foarte bine! Ești lacom? Foarte rău!


"Ești bogat? Foarte bine! Ești lacom? Foarte rău!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în a XXVII-a duminică după Cincizecime (06.12.2015).

Evanghelia Duminicii (Luca 12, 16-21):
Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, zicând: ce voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta voi face: voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi? Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în Dumnezeu se îmbogăţeşte.

04.12.2015

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu!


"Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu!" - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău la sărbătoarea Intrarea Maicii Domnului în Biserica (04.12.2015).

02.12.2015

Pentru tinerii noștrii teologi, care doresc să slujească Domnului și poporului!

O facultate de Teologie nu pregătește atât pentru o carieră numai sau o funcțiune în înțeles obișnuit, cât desăvârșește pentru misiune, care e pe pământ cea mai sfântă; cea mai grea, desigur, dar și cea mai frumoasă. Și chiar dacă ar fi ca nu toți studenții noștri să ajungă a servi lui Dumnezeu și oamenilor purtând cinstita haina preoțească, nu trebuie uitat că au de purtat cu tot atâta vrednicie – căci nu e de mai puțin preț, ba uneori să găsește chiar mai rar decât o haină preoțească – un nume de creștin, și înțeleg de creștin adevărat. Căci nu a fi preot e cel mai greu e cel mai greu și mai de cinste lucru, ci a fi mai întâi creștinul care trebuie pentru aceasta. Și studentul nostru trebuie să înțeleagă azi în școală și să confirme mâine în viață că această datorie e cea dintâi și cea mai mare a conștiinței sale. Și că a veni la o facultate de Teologie nu însemnează numai a-și asigura prin diploma ei o posibilitate de bun trai crescută și un drept la aspirații mărite în viață, ci a fi luat o hotărâre de care rămâne legat la tot pasul, cu tot cugetul și cu toată fapta lui”.


Prof.dr. Teodor M. Popescu (1893-1973)

Preocupări și îndemnuri pentru studenții noștri, 
în ”Raze de lumină”, anul I (1929), nr. 6, p. 299-300.


P.S. Înviti pe toți studenți de la teologie la o meditație asupra cuvintelor scrise acum aproximativ 90 de ani în urmă. Slujirea preoțească trebuie să fie o vocație, o chemare înaltă, și nu un prilej pentru un câștig și agonisirea onorurilor. Cu gânduri bune pentru viitori păstori, preot. Maxim Melinti