Persoane interesate

30.01.2017


În sânul Bisericii Ortodoxe există secta amatorilor baticurilor, fustelor, a pletelor și bărbii lungi! Hristos spune că cel ce va nu va crede, acela se va osândi. Nu spune nicăieri că în pantaloni nu ne mântuim. Vreți ca fetele noastre să fie mame de copii și să frecventeze regulat biserica? 
Dați-le voie să se îmbrace comod și cald, iar în biserici să nu mai fie frig la spate și la picioare! 


Maxim Melinti. 30.01.2017

29.01.2017

Tema Săptămânii - divorț, sinucidere și violență

Mântuirea păcătoșilor!


Mântuirea păcătoșilor! - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XXXI-a după Cincizecime (29.01.2017).


Evanghelia Duminicii (Luca 19, 1-10):
În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut şi a zis către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

22.01.2017

Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!


Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!  - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica după Botezului Domnului (22.01.2017).

Evanghelia Duminicii (Matei 4, 12-17):
În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor.

18.01.2017

Câteva gânduri despre sărbătoarea Botezul Domnului
Câteva gânduri despre sărbătoarea Botezul Domnului

  1. Aghiasma sfințită din ajunul sărbătorii (18 ianuarie) și din propria zi de sărbătoare (19 ianuarie) este identică: nu există „aghiasma mai puternică” din ajun! Este o invenție populară!
  2. La sfințirea apei, nu are loc niciun fel de reacția chimică: contact între crucea argintată și apă, cum zic unii sceptici! Apă se sfințește prin lucrarea Duhului Sfânt. Pentru ca să nu mai apară dubii, recomand preoților să folosească la slujba sfințirii cruci de lemn.
  3. Calitatea sfințitoarea a apei nu schimbă, chiar dacă culoarea aghesmei se schimbă. Rugăciunea este identică, puterea Duhului Sfânt este neschimbată.
  4. Scăldatul la râuri, iazul, piscine și alte rezervoare de apă de Boteaza nu are nimic comun cu sărbătoarea și nu se regăsește în Evanghelia sau Sfânta Tradiția. Să nu încurcați scufundatul cu Sfântul Botez, care este nerepetabil („Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor”). De aceea scufundatul respectiv nu poate fi asociat nici vizual nici spiritual cu Taina Botezului. Scăldatul nu poate ierta păcatele, nici altă formă de curățire a sufletului. Ar fi mult mai util ca creștinilor să le fie recomandată împărtășirea cu Sfintele Taine. Iar dacă s-au împărtășit, nu mai au nevoie de alte gesturi, căci deja poate pe Hristos viu în sufletele lor. Euharistia sau Împărtășania a fost oferită lor „spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh”. La fel, scăldatul, pe-alocuri, imediat după ieșirea din apă rece, este însoțit de consumul de alcool, lucrul dăunător cum pentru suflet, atât și pentru trup.
  5. Creștini trebuie să se comporte decent la primirea aghesmei, fără îmbulzeală și sfadă! Să dăm dovadă de cultură, răbdare și dragoste față de aproapele!
  6. Nu e nevoie să carat căldări cu aghiasma, pentru că regula bisericească consumul aghesmei mari în primele 8 zile (până la odovania sărbătorii), iar în restul anului se consumă aghiasma mică (obișnuită), iar cea mare se folosește în situații excepționale!
  7. Preoții nu trebuie să facă afacere cu acest prilej, să vândă aghiasma, busuioc. Să nu uităm, că „în dar am luat și în dar să dăți”.


Maxim Melinti, 18.01.2017

15.01.2017

Despre botezul nostru


Despre botezul nostru - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica dinaintea Botezului Domnului (15.01.2017).

Evanghelia Duminicii (Marcu 1, 1-8):
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum s-a scris în prooroci: iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Sale. Aşa s-a arătat Ioan, botezând în pustie şi propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Şi mergea la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele lor. Şi era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului lui şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia, zicând: vine după mine Cel care este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă plec şi să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.

08.01.2017

Ce daruri aducem noi Pruncului Hristos?


Ce daruri aducem
noi Pruncului Hristos? - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii
"Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în
Duminica după Nașterea Mântuitorului (08.01.2017).

Evanghelia
Duminicii (Luca 2, 13-23):

După ce s-au dus
magii, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: scoală-te, ia
Pruncul şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo, până ce îţi voi spune eu,
căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea
Pruncul şi pe mama Sa şi s-a dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui
Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul, care zice:
din Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de
magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copii, care erau
în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după timpul pe
care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia
proorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipăt
mult; Rahela plângea pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai
sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul
lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el
sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit în pământul lui Israel.
Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a
temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi
a venit şi a locuit în oraşul, care se numeşte Nazaret, ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.