Persoane interesate

08.01.2017

Ce daruri aducem noi Pruncului Hristos?


Ce daruri aducem
noi Pruncului Hristos? - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii
"Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în
Duminica după Nașterea Mântuitorului (08.01.2017).

Evanghelia
Duminicii (Luca 2, 13-23):

După ce s-au dus
magii, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: scoală-te, ia
Pruncul şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo, până ce îţi voi spune eu,
căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea
Pruncul şi pe mama Sa şi s-a dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui
Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul, care zice:
din Egipt am chemat pe Fiul Meu. Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de
magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copii, care erau
în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după timpul pe
care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia
proorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipăt
mult; Rahela plângea pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai
sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul
lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el
sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit în pământul lui Israel.
Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a
temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi
a venit şi a locuit în oraşul, care se numeşte Nazaret, ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu