Persoane interesate

28.04.2017

RUGĂCIUNEA PENTRU PACE
Caută Doamne spre poporul Tău și trimite Harul Sfântului Tău Duh, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte.
Ocrotește-ne, apără-ne și ne păzește de toată ură, invidia și mândria.
Soarele să nu apună peste mânia noastră (Efeseni 4,26), iar pacea lui Hristos, întru care am fost chemaţi, ca să fim un singur trup, să stăpânească în inimile noastre (Coloseni 3,15). Fă din noi pe toți făcătorii de pace, ca fii Tăi se ne numim (Matei 5,9), ca să ne ferim de tot răul și să facem binele și să căutăm pacea (1 Petru 3,11).

Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu