Persoane interesate

25.09.2016

Noi ne mântuim din iubirea lui Dumnezeu și din credința noastră!


„Noi ne mântuim prin iubirea lui Dumnezeu și prin credința noastră!” - Predica părintelui Maxim Melinti - paroh al bisericii "Acoperământul Maicii Domnului", s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminica a XIII-a după Cincizecime, dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (25.09.2016).

Evanghelia Duminicii (Ioan 3, 13-17):
Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu