Persoane interesate

26.01.2022

MESAJ DE PACE


 

Mesaj de Pace

Pacea începe cu un zâmbet.

Maica Tereza

Nașterea Domnului Iisus Hristos, a fost vestită de îngeri prin cuvintele: „astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul” (Luca 2,11). Această veste reprezintă o mare bucurie atât în cer cât și pe pământ, deoarece pacea în lume este adusă de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, Domn al păcii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2,14).

Auzind chemarea îngerilor, adresată păstorilor din Betleem iar prin ei, nou tuturor, nu putem să ignorăm acest dar de mare preț, darul lui Hristos, ca să avem pace pe Pământ: Căci El este pacea noastră (Efeseni 2,14). De aceea, sarcina principală, care trebuie să urmărim noi, membrii Bisericii creștine – să păstrăm și să promovăm dialogol pașnic între popoare, state, comunități, instituții de stat și liderii organizațiilor religioase.

Dumnezeu a împăcat lumea cu El și i-a chemat pe oameni la slujirea împăcării. În Fiul Său Iisus Hristos, Dumnezeu arată o mare răbdare și milă Sa față de noi, și cu această răbdare și milă suntem datori și noi să viețuim.

Astăzi, noi avem în mâinile noastre capacități tehnice fără precedent pe care le putem folosi în beneficiul întregii lumi, cât și pentru distrugerea ei rapidă. Violența și dușmănia nu pot merge mână în mână cu omul modern. Tehnologia înaltă ne poate ajuta să realizăm scopul divin – crearea paradisului pe pământ, unde Omul și Natura trăiesc în dragoste și armonie. Pentru a face acest lucru, trebuie să învățăm dragoste, respect, răbdare și compasiune pentru aproapele nostru. Să învățăm să iubim și să prețuim ceea ce ne-a dat Dumnezeu.

Astăzi avem o misiune dificilă, dar importantă și nobilă – să recreăm ceea ce am distrus. Dar am distrus noi în decursul anilor spiritualitatea, educația și cultura. Spiritualitatea în unire cu Dumnezeu și o cultură care umple viața cu sens și perspectivă morală. O persoană care nu știe de unde vine nu știe ce dorește și, în consecință, nu știe unde merge. Deznădejdea și lipsa educației distrug omenirea, chiar dacă din punct de vedere fiziologic omul încă este viu – duhul lui este mort pentru a cunoaște, pentru a dărui, pentru a iubi, pentru a ajuta. Sentimental de responsabilitate pentru viața celor din jur și pentru întreagă natură trebuie să fie un scop primordial al omului modern!

Consumism, relații comerciale între oameni – iată ce caracterizează pe omul modern. Lipsa unor modele autentice, realitate – la fel sporește la degradarea moral-spirituală a omenirii. Spuneți-mi cine sunt eroii voștri și eu vă spun ce veți deveni în viitor.

Oamenii nu fac niciodată răul atât de complet şi cu atâta entuziasm ca atunci când îl fac din convingere religioasă, spunea Umberto Eco. De aceea, convingerile și dogmele specifice religiei sau confesiunii aparte, nu trebuie să fie prilej de conflict între oameni. Îmi amintesc de confruntări de la Irlanda de Nord, unde protestatarii protestanți și catolici au luptat între ei până la sânge. Oare în Hristos poate fi loc pentru violență, ură și antipatie?

Rugăciunile noastre, precum și eforturile comunice trebuie să se orienteze pentru crearea unui climat de conviețuire pașnică și prietenoasă a tuturor popoarelor. Suntem învitați să ne concentrăm la diminuare conflictelor, neînțelegerilor și deosebirilor pe criterii de origine socială, religioasă și etnică.

În predica de pe munte, într-una din cele nouă fericiri spune: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5:9) încurajând întreagă omenire spre pace și bună înțelegere. Când îi trimite pe apostolii Săi la propovăduire le spune: „Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: "Pace casei acesteia"” (Matei 10:12). După ce a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge i-a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta!” (Marcu 5, 34). Vorbind despre împotrivirea în fața păcatului până la sânge, la finalul discursului spune: „Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţii.” (Marcu 9:50).

 „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15,12-14). „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13,35).

Primul cuvânt rostit de către Hristos ucenicilor a fost pace vouă: Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (Ioan 20,19).

Persoane care primeau vindecare de la Hristos datorită credinței, care în continuare era însoțită de pacea dumnezeiască: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.” (Marc. 5,34; Luc. 7,50, 8,48).

Toate serviciile divine din cultul ortodox noi începem cu îndemnul: În pace sau Cu pace Domnului să ne rugăm!, pentru a simți prezența lui Dumnezeu, care este pace și bunăvoință!

În final doresc să mă adresez către toți lideri religioși și politici cu cuvintele Apostolului Pavel:

„Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul... Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.„ (Еvr. 12,14,18), „Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori” (Colos. 3,15) și „încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.” (Efes. 6,15).

 

Cu dragoste întru Hristos,

Preotul Maxim Melinti

 


22.11.2021

NEAMUL ÎNDĂRĂTNIC - POEZIE

 Neamul îndărătnic, neam necredincios
Cât mai ai tupeul să fii păcătos
Te comporți oribil și-ncăpăținat.
Viața și credința – toate ai trădat.
Cum încape-n tine gândul pătimaș
Te comporți cu Domnul ca cu un vrăjmaș
Vorbele murdare gura ți-ai umplut
Inima amară ca un buturuc.
Lasă-ți osteneală, totul în zădar
Căci vei pierde toate, nu priceti tu dar
Caută răbdare și neprihănire,
Caută credință și prietenie.
Tu trăiești în chefuri și în dezmierdări
Nu asculți poruncile, parcă ești ateu
Parcă ai fi veșnic, falsă ipoteză
Vei pieri degrabă, vei lua valiză
Ce ai în valiză, te va îndreba
Domnul tău din ceruri. Ce vei arăta?
N-ai nimic, ești putreder, gol și amărât
Ai trăit degeaba, ești dezămăgit!
Gol, pustiu e suflet, plin de crăpături
Ce rămâne-n urma, doar fărămituri.
Cât nu sună ceasul, poți să te renaști
Și cu Domnul păcii viață să împaci.