Persoane interesate

22.08.2011

Despre faptul cum trebuie să fie cântare în biserică
Despre faptul cum trebuie să fie cântare în biserică

Umpleţi-vă de Duhul Sfânt , vorbind între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre, mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu-Tatăl.
(Efeseni 5, 18-20)

Voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.
(I Corinteni 14, 15)

Cei care vin în Biserică spre a cânta, voim să nu se folosească nici de strigăte excesive silind firea spre răcnire, nici să rostească ceva din cele ce nu se potrivesc şi nu sunt proprii Bisericii, ci cu multă luare aminte şi cu umilinţă să se aducă cântări de laudă Dumnezeului celui ce vede cele ascunse.
 (Canonul 75 al Sinodului VI Ecumenic)

Afară de cântăreți canonici, care se urcă pe amvon și cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică.
(Canonul 15 al Sinodului local din Laodiceea)

            Dacă bombăniți două sau trei psalmi, iar rugăciunile obișnuite le spuneți la întâmplare și cum se nimerește, plecați acasă socotind asta-i de ajuns pentru mântuirea voastră. N-ați auzit de profetul care spune, că „poporul acesta cu buze Mă cinstește, dar inima lor este departe de Mine”?
(Omilia XI la Evanghelia lui Matei a Sfântului Ioan Gură de Aur).


Selectat de pr. dr. Maxim MELINTI

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu